Tuyển thẳng điểm lớp 12 >= 6.5

Nhận ngay học bổng trị giá 10 triệu đồng

100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 6 tháng

>