Xét Tuyển bằng học bạ lớp 12 vào Đại học quốc tế
Lấy Bằng Đại Học Quốc Tế của Anh tại Việt Nam
Học phí 35 triệu / học kỳ
Chương trình khuyến học: Hỗ trợ 50% học phí dành
 cho học viên các Tỉnh nhập học (Chỉ 17,5 triệu/ học kỳ)
Hotline: 0967 986 341 - 0906 249 216

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ


- Cơ hội tăng gấp đôi thu nhập cá nhân
- Khởi nghiệp và tổ chức dự án mới thành công
- Khả năng quản lý doanh nghiệp độc lập

THẠC SỸ QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH


- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về tài chính 
- Phát triển kỹ năng trong quản lý tiền tệ
- Tự tin đưa ra các quyết định quy mô chiến lược

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


- Văn bằng giá trị toàn cầu
- Giáo trình nền tảng kiến thức vững chắc
- Cơ hội làm việc trong tập toàn quốc gia

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


- Nhận bằng Đại học chỉ trong 01 năm
- Tự tin bước vào môi trường hội nhập quốc tế
- Tiếng Anh thành thạo sau tốt nghiệp

20 - 08 - 2018

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐỢT 2 CHỈ CÒN VÀI NGÀY THÔI.

03
Ngày
19
Giờ
01
Phút
44
Giây
Select Columns Layout
>