Lấy bằng Đại học Quốc tế của Anh tại Việt Nam
với học phí chỉ hơn 5 triệu/ tháng

* Nhận sinh viên mọi trình độ tiếng Anh


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ


 • Cơ hội tăng gấp đôi thu nhập cá nhân
 • Tự khởi nghiệp và tổ chức các dự án mới thành công
 • Phát triển khả năng quản lý doanh nghiệp độc lập

THẠC SĨ QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH


 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về tài chính 
 • Phát triển các kỹ năng cốt lõi trong quản lý tiền tệ
 • Tự tin đưa ra các quyết định quy mô chiến lược

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


 • Văn bằng giá trị toàn cầu
 • Giáo trình nền tảng kiến thức vững chắc
 • Cơ hội làm việc trong tập đoàn đa quốc gia

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


 • Nhận bằng Đại học chỉ trong 01 năm
 • Tự tin bước vào môi trường hội nhập quốc tế
 • IELTS 6.5+ sau tốt nghiệp

31 - 07 - 2018

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ ĐỢT 2 CHỈ CÒN VÀI NGÀY THÔI.

15
Ngày
10
Giờ
22
Phút
31
Giây
Insert Ultimatum Countdown
>